Category: Ấn phẩm thương mại

All blog entries in category 'Ấn phẩm thương mại'

5 Phương thức gia công in name card bạn nên biết

December 11 , 2019

0

Card visit không những đem đến cho người nhận những thông tin về chủ nhân của thẻ mà còn được xem như một trong những cách thức để tạo ấn tượng giữa các bên giao thiệp. Để đạt được điều đó, nhiều người đã sử dụng các...

This blog entry has 0 comments

Read full blog entry