Category: Màu sắc

All blog entries in category 'Màu sắc'

Kỹ thuật in bốn màu trong in ấn

December 11 , 2019

0

In bốn màu là một kỹ thuật cho phép hình ảnh được in bằng màu mực. Hiện tại đây là hệ thống tiêu chuẩn cho in offset và in kỹ thuật số, được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Lý do được gọi là in bốn màu bởi vì đây là...

This blog entry has 0 comments

Read full blog entry