Kỹ thuật bình trang trong in ấn (Phần 2: Sắp xếp file in)

December 21 , 2019

0

Sau khi chúng ta đã tràn lề file in ấn, công việc tiếp theo trong quá trình bình trang là sắp file in lên khổ giấy.  Mục tiêu chính của công việc này là dàn các bản in của mình lên khổ giấy sao cho hợp lý nhất. Bài viết này 123in hướng dẫn các kỹ thuật bình trang khác dùng trong in ấn. 

Thêm “bon cắt”

Là các đường canh để xén. Dùng Direct Selection toolchọn nền xanh phía trong (không phải phần rìa tràn lề) chọn Effect > Crop Marks. Xuất hiện các đường xén là những đoạn thẳng của 4 cạnh kéo dài.

Kỹ thuật bon cắt trong quá trình bình file

Nhân bản mẫu và sắp xếp file in lên khổ giấy để bình trang

  • Nhân bản bằng bảng lệnh Move.
  • Dàn con theo chiều ngang. Dùng Selection tool  chọn mẫu (đã được group thành 1 khối) và nhấn enter. Trong bảng lệnh Move: Position > Horizontal = 80 mm, Vertical = 0 mm. Nhấn Copy → một con của mẫu được nhân bản và dàn theo hàng ngang. Lặp lại động tác trên bằng phím tắt Ctrl_D nhiều lần cho đến lúc đầy khổ bắt chữ (Không được lấn ra khỏi khổ bắt chữ). Ở đây chỉ sắp được 2 con theo hàng ngang
  • Tương tự dàn theo chiều đứng. Dùng Selection tool  quét chọn 1 hàng mẫu (ở đây là 1 con) và nhấn enter. Trong bảng lệnh Move: Position > Horizontal = 0 mm, Vertical = 30 mm. Nhấn Copy. Xuất hiện hàng thứ 2 ngay kế dưới Tiếp tục nhân bản bằng cách nhấn Ctrl_D để lặp lại động tác trên nhiều lần cho đến lúc đầy khổ bắt chữ (Không được lấn ra khỏi khổ bắt chữ).

Nhân bản mẫu

  • Cân khối “con” vào giữa artboard: Mọi thành phần chắc chắn không tràn ra khỏi khổ bắt chữ, khổ bắt chữ lúc này đã hết nhiệm vụ, bạn có thể delete nó. Group hết các “con” của mẫu và canh vào giữa trang (thao tác như khổ bắt chữ)
  • Bỏ các “bon cắt” phạm vào trong khối “con” của mẫu:
  • Chọn hết các con và chọn Object > Expand Appearance. Dùng Direct Selection tool  chọn và delete hết các đường crop phạm vào mẫu (chỉ chừa lại các đường cắt xung quanh khối con) 
  • Thêm “bon chồng màu”: vẽ các biểu tượng chữ thập trên hình tròn, đặt ở 4 cạnh hay 4 góc (miễn sao không trùng với “con cắt” là ok).

Hoàn tất khâu bình trang 
Trên đây, 123in đã hướng dẫn cơ bản cho việc sắp xếp các file in trong quá trình bình trang. Bạn có thể tham khảo thêm Kỹ thuật bình trang trong in ấn (Phần 1 – Tràn lề) để hiểu rõ hơn những kiến thức cơ bản về kỹ thuật in ấn này.

Tags: Kỹ Thuật Bình Trang

< Previous Post Next Post >

Post a Comment