Tag: Giấy

All blog entries tagged with 'Giấy'

Hướng dẫn về sớ giấy

December 12 , 2019

0

  Giống như gỗ, giấy cũng có sớ. Sớ giấy được tạo thành bởi các sợi giấy. Các sợi giấy thường song song với nhau trên tờ giấy và biết hướng sớ giấy rất quan trọng khi chúng ta gấp tờ giấy.     Nếu chúng ta gấp trái sớ...

This blog entry has 0 comments

Read full blog entry