Tag: Hệ màu RGB

All blog entries tagged with 'Hệ màu RGB'

Màu Sắc Dùng Trong In Ấn Và Thiết Kế

July 17 , 2020

0

​SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RGB VÀ CMYK TRONG THIẾT KẾ VÀ IN ẤN Có rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa 2 hệ màu là RGB và CMYK, đặc biệt là với những bạn không chuyên hoặc mới tiếp xúc, học tập thiết kế. Bài viết hôm...

This blog entry has 0 comments

Read full blog entry