Tag: In Letterpress

All blog entries tagged with 'In Letterpress'

Công nghệ in Letterpress

January 03 , 2020

0

Nguyên lý in letterpress Quá trình in chủ yếu dạng trực tiếp, một số theo dạng  gián tiếp (letterset) Nguyên lý in của Letterpress Mực được lô máng mực chuyền lên các quả lô trung gian, tại hệ thống lô này mực được dàn đều. Các...

This blog entry has 0 comments

Read full blog entry