Tag: Kiến Thức Về Màu Sắc

All blog entries tagged with 'Kiến Thức Về Màu Sắc'

Các thiết bị đo màu

January 20 , 2020

0

Các thiết bị đo màu Thiết bị đo màu là thiết bị dùng để đo màu của vật thể. Tuỳ theo các trường hợp cụ thể và hình dạng của vật thể là rắn, lỏng hoặc khí mà ta sẽ sử dụng thiết bị đo màu có cấu tạo phù hợp. Nói chung...

This blog entry has 0 comments

Read full blog entry

Các phương pháp đo màu

January 20 , 2020

0

Vì màu sắc là một hiện tượng quá phức tạp nên rất khó kiểm tra và phân loại. Những khác biệt lớn về nguồn chiếu sáng và sự biến thiên đáng kể trong quá trình cảm nhận của con người cho thấy cần thiết phải có một hệ thống...

This blog entry has 0 comments

Read full blog entry

Các thuật ngữ về màu sắc bạn nên biết

December 27 , 2019

0

Màu sắc là một trong những yếu tố cơ bản nhưng rất quan trọng trong thiết kế. Nó có thể là một công cụ mạnh mẽ trong và ảnh hưởng đến trực tiếp đến nhận thức của mọi người. Màu sắc có tác động đáng kể đến tâm trí và...

This blog entry has 0 comments

Read full blog entry

Sự cảm nhận màu sắc

December 16 , 2019

0

Màu sắc không chỉ đơn giản là một hiện tượng vật lý lệ thuộc vào mẫu vật và nguồn chiếu sáng. Nó nhất thiết phải là một sự cảm nhận phức tạp có thể thấy được, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm sinh lý có thể làm cho...

This blog entry has 0 comments

Read full blog entry