Tag: Kỹ Thuật Bình Trang

All blog entries tagged with 'Kỹ Thuật Bình Trang'

Kỹ thuật bình trang trong in ấn (Phần 1 - Tràn lề)

December 21 , 2019

0

Tùy thuộc vào công nghệ in, khổ giấy, quy cách mà việc bình trang có thể khác đi. Trong phạm vi ngành in kỹ thuật số, 123in sẽ mang đến loạt bài viết về kỹ thuật bình trang. Loạt bài viết này rất bổ ích dành cho những bạn thiết kế...

This blog entry has 0 comments

Read full blog entry